SLUŽBY

Image

V ETL SLOVAKIA sa špecializujeme na celý rad služieb od daňových, právnych, audítorských, účtovných či doplnkových služieb.

  • Daňové poradenstvo
  • Účtovníctvo, Mzdy
  • Transferové oceňovanie
  • Audítorske služby
  • Právne služby

Bratislava

Dravecký & Partner Tax, s.r.o.
Einsteinova 11, 851 01 Bratislava
Emineo Partners – accounting services, s. r. o.
Hviezdoslavovo nám. 7, 811 02 Bratislava

Trnava

ETL/GINALL&ROBINSON s.r.o.
Pekárska 11, 917 01 Trnava

Košice

ETL EAST s.r.o.
Južná trieda 74, 040 01 Košice, Budova E1

Liptovský Mikuláš

Stopercentná daňová s.r.o.
Bernolákova 1054/14, 031 01 Liptovský Mikuláš

Bratislava

ETL TASSA, s.r.o.
Legionárska 1/c, 831 04 Bratislava
Dravecký & Partner Tax, s.r.o.
Einsteinova 11, 851 01 Bratislava
Emineo Partners – accounting services, s. r. o.
Hviezdoslavovo nám. 7, 811 02 Bratislava

Trnava

ETL/GINALL&ROBINSON s.r.o.
Pekárska 11, 917 01 Trnava

Nitra

ETL Nitra s.r.o.
Coboriho 2, 949 01 Nitra

Košice, Prešov, Budapešť

ETL EAST s.r.o.
Južná trieda 74, 040 01 Košice, Budova E1

Trnava

ETL/GINALL&ROBINSON s.r.o.
Pekárska 11, 917 01 Trnava

Bratislava

Dravecký & Partner Audit, s.r.o.
Einsteinova 11, 851 01 Bratislava
Emineo Partners – accounting services, s. r. o.
Hviezdoslavovo nám. 7, 811 02 Bratislava

Liptovský Mikuláš

Stopercentná daňová, s.r.o.
Bernolákova 1054/14, 031 01 Liptovský Mikuláš

Košice, Bratislava

Marják, Ferenci & Partners s.r.o.
Tajovského 17, 040 01 Košice
Pobočka: Seberíniho 1765/9, 821 04 Bratislava