O NÁS

Image

Kto sme

ETL GLOBAL je nadnárodná sieť poradenských spoločností založená v Nemecku a má viac ako 50-ročnú tradíciu. Pracuje s 13 tisíc konzultantmi, daňovými poradcami, advokátmi a audítormi. Vo viac ako 50 krajinách sveta má cez 320 tisíc klientov. V oblasti daní, práva, auditu a účtovníctva ide o 15. najväčšiu sieť poradenských spoločností na svete.

Vďaka tomu si v rámci našej veľkej skupiny vedia partneri zdieľať svoje vedomosti, skúsenosti a vzájomne sa podporiť a úzko spolupracovať. Dôležité a zaujímavé je aj to, že partneri si môžu vzájomne obsluhovať klientov, ktorí potrebujú využiť široký rozsah služieb, či už lokálnych alebo medzinárodných. A toto všetko ponúka ETL GLOBAL a ETL SLOVAKIA ako jedinečná platforma pre podniky zo všetkých oblastí a bez ohľadu na veľkosť.

Spolupráca v rámci skupiny ETL GLOBAL je výnimočná. Je postavená na absolútnej dôvere medzi partnermi. Po akvizícii nový partner nie je povinný realizovať re-branding, nie je ani povinný prevziať hodinové sadzby, protokolárne postupy a podobne. Je len na jeho osobnom zvážení, aké nástroje podpory podnikania si z portfólia, ktoré mu ponúka partnerstvo v sieti ETL GLOBAL vyberie.ETL SLOVAKIA v číslach

1 100
klientov
70
zamestnancov
5
partnerov


Partneri

Ing. Milan Kúdela
ETL/ GINNAL&ROBINSON, s.r.o.
Master partner ETL GLOBAL
Služby
Účtovníctvo
Mzdy
Daňové poradenstvo
Transferové oceňovanie
Kontakt
+421 903 238 480
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Slovenská Republika
Ing. Peter Dravecký
Ing. Peter Dravecký
Dravecký & Partner Audit, s.r.o.
Dravecký & Partner Tax, s.r.o.
Služby
Účtovníctvo
Mzdy
Daňové poradenstvo
Audítorské služby
Kontakt
+421 2 572 050 70
Einsteinova 11
851 01 Bratislava
Ing. Martin Roško
Ing. Martin Roško
ETL EAST s.r.o.
Služby
Účtovníctvo
Mzdy
Daňové poradenstvo
Kontakt
+421 55 290 10 40
Južná trieda 74, 040 01 Košice
Budova E1
Ing. Katarína Sedláková
Ing. Katarína Sedláková
ETL TASSA s.r.o.
Služby
Účtovníctvo
Mzdy
Kontakt
+421 948 605 387
Legionárska 1/c,
831 04 Bratislava
Vladimír Domček
Vladimír Domček
ETL Nitra s.r.o.
Služby
Účtovníctvo
Mzdy
Kontakt
+421 908 307 307
Coboriho 2,
949 01 Nitra
Ing. Dana Droppová
Ing. Dana Droppová
Stopercentná daňová, s.r.o.
Služby
Audítorské služby
Daňové konzultácie
Kontakt
+421 445 630 100
Bernolákova 1054/14
031 01 Liptovský Miukuláš
Ing. Marcel Muráni
Ing. Marcel Muráni
Emineo Partners – accounting services, s. r. o.
Služby
Účtovníctvo
Mzdy
Audítorske služby
Daňové poradenstvo
Kontakt
+421 221 028 210
Hviezdoslavovo nám. 7,
811 02 Bratislava
JUDr. Ján Ferenci
JUDr. Ján Ferenci
Marják, Ferenci & Partners s.r.o.
Služby
Právne služby
Kontakt
+421 948 616 497
Tajovského 17
040 01 Košice
JUDr. Dušan Marják
JUDr. Dušan Marják
Pobočka
Seberíniho 1765/9
821 04 Bratislava
City Hotel Bratislava, III. poschodie